Címlap
Nyelvi témahét PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Lisóczki Mihály   
2015. november 15. vasárnap, 09:23

Nyelvi témahét iskolánkban

A Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. szeptember 21 – 25 között nyelvi témahetet valósítottunk meg. A TÁMOP-3.1.4.C innovatív iskolafejlesztés pályázat tartalmához illeszkedve lehetőség nyílt arra, hogy a tervezett projekt során a tanulók változatos formában, sok oldalról közelítsenek meg egy részben idegen kultúrát.

Feladatunk volt, hogy tanulóinkat befogadóvá tegyük idegen kultúrák iránt, felkeltsük érdeklődésüket, motiváljuk őket az Egyesült Királyság megismerésére. Célunk volt, hogy nyitottságot sugalljunk ezen ország szellemi és tárgyi kultúrája iránt, és megértessük tanulóinkkal, hogy más népek kultúrájában is sok érték rejlik, mely érdemes arra, hogy felfedezzük és tanulmányozzuk. DSCN7628

Igyekeztünk tanulóinknak olyan tudást nyújtani, melynek a későbbiekben, a mindennapokban is hasznát vehetik majd.

A diákok egyhetes intervallumban iskolai és iskolán kívüli helyszíneken változatos módszerek segítségével dolgozták fel az Egyesült Királyságot.

Az iskola hetedik évfolyamos diákjait vontuk be a projektbe, akik élményekkel gazdagodtak, és az új, használható tudás birtokában már egy lépéssel közelebb állnak ahhoz, hogy megállják helyüket Nagy-Britanniában, Európában és a nagyvilágban. A különböző szakterületen jártas tanárok különböző területeken nyújtottak ismereteket a tanulóknak a központi témáról.

Testnevelés tantárgyból a legnépszerűbb, a legnagyobb múltra visszatekintő brit csapatsportot, a krikettet dolgozták fel. A gyerekek kellemesen és aktívan töltötték a rendelkezésre álló időt. Külön öröm, hogy egy ez idáig ismeretlen sportot sikerült megtanítani nekik. Bízunk benne, hogy a későbbiekben tudunk még időt és energiát fordítani ennek az ’úri’ sportnak a gyakorlására.

Az énekóra tervezett tevékenysége egy közismert angol népdal, a Baj van a részeg tengerésszel c. dal megismerése, magyarul éneklése hat versszakkal. A dal formai, ritmikai elemzése után, a könnyű szövege és felépítése miatt gyorsan megtanulták a tanulók, végül kánonban is képesek voltak énekelni.

A történelem tantárgy célja az volt, hogy közelebb kerüljön a tanulókhoz Robin Hood és kora. Olyan témát választottunk, ami közelebb áll a gyerekekhez. A tanórán megbeszéltük, majd néztünk egy dokumentumfilmet, melynek címe: Legendák nyomában-Robin Hood. A csoport ügyesen, aktívan dolgozott. A fiúkat a harci jelenetek különösen érdekelték. A projektzáró napon kipróbálhatták a nyilazást is.

A földrajz tantárgy tanórai foglalkozásának az volt a célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az Egyesült Királyság földrajzi helyzetével, partvonalával, határaival, domborzatával, éghajlatával, vízrajzával, iparával, mezőgazdaságával, népességföldrajzával. Bemutatásra kerültek az ország szimbólumai, jellemző adatai, nemzetközi szervezetekben betöltött szerepe, az országra jellemző sajátosságok, érdekességek.

Rajzórán két témát dolgoztunk fel: az Egyesült Királyság szimbólumát, az országzászlót és a nevezetes helyeket és épületeket. Az egyik délután a kész munkákból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. Így az iskola minden tanulója láthatta a projekt eredményeit, ezáltal remélhetőleg ők is jobban megismerkedtek az Egyesült Királyság kulturális örökségeivel.

Irodalomórán az angol reneszánsz kiemelkedő egyéniségétől, Shakespeare-től ismerhették meg a tanulók a Sok hűhó semmiért című vígjátékot.

Angolórán az Egyesült Királyság zászlajának történetéről, valamint brit hagyományokról, szokásokról hallhattak előadást. Angol nyelvű kisfilmet néztek meg nevezetes helyekről, épületekről, angol jelképekről, hagyományokról.

Az iskola pedagógusainak szaktudása és munkája értékes tudáshoz juttatta iskolánk tanulóit, és a projektmódszer lehetővé tette számukra, hogy a tanmenet kötött menetét megbontva különböző módszerekkel és helyszíneken tanulhassanak. Ezen időszak alatt a választott témaköröket beépítettük a tanórák anyagába és változatos, tanórán kívüli tevékenységek tették teljessé az új tudás elsajátításának lehetőségét.

DSCN7567Ebben a projektben a gyerekek nem a hagyományos módszerekkel és módon jutottak új ismeretekhez, hanem újszerű tanulásszervezési eljárások juttatták őket a tudáshoz.

A hagyományos módszerek mellett a kooperatív technika nagy szerepet kapott a projektben.

Tanulóink projekt során készült munkáiból az iskola aulájában felállított projektfalon kiállítást rendeztünk.

Nagy sikere volt a projektzáró délutánnak, amikor a hetedik osztályosok tanterme egy igazi angol teaparti színterévé alakult, és jókedvvel, zenével, játékkal, énekekkel, vetélkedővel zártuk le a hét eseményeit. A projekt délutáni rendezvényén az iskola németet tanuló diákjai közül többen is részt vettek és jól érezték magukat. Bízunk benne, hogy bennük is felébresztettük a kedvet és kíváncsiságot az angol nyelv iránt.

A gazdag és színes programokban a gyerekek örömmel, lelkesedéssel és aktívan kivették részüket. A nyelvi témahét adalék volt ahhoz, hogy iskolánk tanulói nyitottabb, elfogadóbb, befogadóbb személyiségekké váljanak, és megtapasztalják az együttműködés örömét, és az ez által okozott sikerélmény ösztönzést adjon nekik a későbbi munkájuk és életük során.

 

Pelsőczi Zsoltné

angol szakos tanár

Módosítás dátuma: 2017. november 11. szombat, 19:43
 
Copyright © 2021 Kéki Petőfi Sándor Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Minden jog fenntartva.

Névnap

Ma 2021. szeptember 27., hétfő, Adalbert napja van. Holnap Vencel napja lesz. Sok boldogságot kívánunk!

Iskolánk névadója

Szavazás

Miből szeretnétek többet látni weboldalunkon?
 

RSS link